INSPEKSJON
Våre operatører benytter droner som inspeksjonsverktøy. I tillegg til å være kostnadsbesparende, er dette også et
effektivt og sikkert verktøy.
powerline

Broer

Vi inspiserer broer på en enkel og systematisk måte.

Dette gjør det enkelt å få oversikt over overflater og konstruksjoner.

Med våre systemer kan man lett oppdage slitasje- og overflateskader på et tidlig stadie, og gå grundig til verks på områder som er av stor interesse.

Tårn

Før arbeid iverksettes på tårn, følger oftest en vurdering- og planleggingsfase.

Vi tar fotografier med høy oppløsning, og gjør det mulig å avdekke selv de minste skader/detaljer slik at riktige beslutninger kan tas tidlig.

Kraftlinjer

Gjør en grundig vurdering av situasjonen på kraftlinjene før klatrere engasjeres.

Vi bruker utstyr som gjør det enkelt å inspisere både over og under konstruksjoner.

Våre dronesystemer tillater også termografering på en effektiv måte.

Termografering / IR

Våre drone-systemer har IR-kamera for å avdekke varmetap fra blant annet tak, fasader og øvrige konstruksjoner.

IR-Kamera egner seg også godt på kraftlinjer og isolatorer.

Master

Vanskelig å komme til?
Dyre klatrelag?
Ta i bruk drone ved inspeksjon av master.

Piper

Ved bruk av drone som inspeksjonsverktøy, får man enkelt oversikt over slitasje og skader rundt og langs hele pipen.

Vindmøller

Effektiv inspeksjon og kartlegging av blad og vindmøllekonstruksjon.

Tak

Få god oversikt av små og store områder raskt og effektivt.

Fungerer utmerket der det er vanskelig å komme til.

Bygg og fasade

Vi sikrer deg godt inspeksjonsmateriell for vurdering av fasadetilstand på større bygg hvor det er vanskelig å komme til i høyden. Detaljbilder og film fra drone sammen med termografering, er en perfekt kombinasjon for å avdekke uønskede tilstander i høyden.

Vannreservoar

Våre systemer har lang rekkevidde, noe som egner seg godt når man skal foreta inspeksjon eller annen datainnsamling av store vannreservoar.
Robert Sæter_1

Vil du vite mer om våre inspeksjonstjenester,

ta kontakt med:

Robert Sæter

General Manager

TLF: 90 18 21 48

robert@aeroview.no

BESØKSADRESSE

Moseidveien 1

4033 Stavanger

POSTADRESSE

Moseidveien 1

4033 Stavanger

KONTAKT OSS

(+47) 90 18 21 48
post@aeroview.no

FØLG OSS