FORSIKRINGER

Et hvert RPAS-selskap som skal drive kommersiell virksomhet i Norge er lovpålagt å ha ansvarsforsikring i henhold til luftfartsloven § 11-2

 

Aeroview har ansvarforsikring gjennom WR-Berkley som dekker skader på 3 part med inntil 7,5 millioner NOK.

 

I tillegg er alt vårt utstyr forsikret uavhengig av om det er på bakken, under transport eller i luften.

POSTADRESSE

Alsteinsgata 9

4007 Stavanger

KONTAKT OSS

(+47) 90 18 21 48
post@aeroview.no

FØLG OSS