INFRASTRUKTUR
Vi hjelper deg med å innhente kritiske oversikt- og beslutningsdata etter skader på infrastruktursystemer. Gjennom kort responstid kan vi bidra til en hurtigere beslutningsprosess for din organisasjon.

NIFS

Norges topografi og geografisk beliggenhet gjør at landet årlig har utfordringer innen Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred (NIFS).

Droner har i den senere tid vist seg å være et svært nyttig redskap innen disse feltene når situasjoner oppstår og man er avhengig av å innhente gode beslutningsdata på kort tid.

Flom

Når nedbørsmengden gjør at innsjøer og elver går over sine bredder, kan det være vanskelig å ta seg frem i terrenget.

Droner vil da kunne være et raskt og effektivt redskap for bistand- og redningspersonell gjennom å fungere som mobile øyner i luften.

Veg

Utbygging, ombygging eller skader på vegsystemer? Vi kan hjelpe med kartlegging og landmålingstjenester fra drone samt visuell dokumentasjon i forkant, under og etter prosjektet.

Våre data egner seg godt som prosjektdokumentasjon og som arbeidsunderlag for prosjektledere og anleggsarbeidere.

Jernbanenett

Ved å bruke droner til å kartlegge skader på jernbanenett etter naturhendelser, vil man raskt kunne få overblikk og danne seg et bilde av omfanget.

Dette kan bidra til en raskere beslutningsprosess for å føre jernbanettet tilbake til normal drift.

Snøskred

Både før og etter at skredet har gått kan droner sørge for viktig informasjon til geologer, innsatseledere og redningspersonell. Har skredet gått, er det stor sannsynlighet for at infrastrukturen i området har tatt skade og at personell kan være savnet. Rask tilkomst til området kan da være vanskelig og risikofylt.

Ved å bruke droner vil man kunne innhente kritisk informasjon samt drive systematisk søk etter savnet personell på en effektiv måte med blant annet termokamera.

Jordskred

Oppryddingsarbeid etter jordskred kan være omfattende.

Gjennom bruk av droner til volum- og masseberegning samt oversiktsdokumentasjon, kan man raskt estimere omfang og ressurser som er nødvendig for å føre infrastrukturen tilbake til normal drift.

Robert Sæter_1

Vil du vite mer om Aeroview infrastruktur?

Ta kontakt med:

Robert Sæter

Flygesjef – CEO

Daglig Leder

TLF: 90 18 21 48

robert@aeroview.no

POSTADRESSE

Dusavikveien 27

4007 Stavanger

KONTAKT OSS

(+47) 90 18 21 48
post@aeroview.no

FØLG OSS