LANDMÅLING
Store områder, eller områder der det kan være risikabelt å bevege seg med tradisjonelle målemetoder er ideelle for å bli målt opp ved hjelp av droner. Våre systemer kan levere svært nøyaktige punktskyer ved hjelp av fotogrammetri.

3D - modellering terreng

Etter å ha gjennomført en fotogrammetriflyvning sitter man på en mengde data som kan benyttes på forskjellige måter. 3D visualisering av terrenget gjør at man kan bevege seg fritt i terrenget, dette skiller seg fra foreksempel video, der man er låst til flygebanen.

Selv om datainnsamlingen har foregått fra 120 meters flyvehøyde kan man gå ned på bakkenivå og vri og vende på modellen. Dette kan være nyttig i planleggingsfase av større utbyggingsprosjekter eller som for eksempel fremdriftsdokumentasjon.

3D - modellering konstruksjoner

3D modellering av objekter er også mulig med tilsvarende teknikk som flyvning over terreng. 3D modellering av bygninger kan for eksempel benyttes til dokumentasjon eller som underlag for arkitekter ved tilbygg/endringer på fasade og konstruksjoner.

3D modellering av objekter forventes å bli stadig mer utbredt etterhvert som plattformer for visning av denne type materiale blir enklere tilgjengelig.

Arkeologi

Ved å sikre gode oversiktsbilder/orthofoto vil en enkelt kunne analysere landskapet og nærområdene. Ved å sammenligne bilder og måledata fra det aktuelle området kan en enklere rekonstruere hvordan lokalitetene har sett ut tidligere.

Dette vil være svært nyttig sett fra et arkeologisk synspunkt, da man med et slikt verktøy kan forstå bosetningen og utnyttelsen av landskapet på en bedre måte.

Beredskapslager

Ønsker du rask oversikt over lagerbeholdning?

Ved å bruke droner som datainnsamlingsverktøy vil du raskt få den nødvendige oversikten over ferdigproduserte varer.

Området overflys og nøyaktig punktsky genereres ut i fra datagrunnlaget. Innsamlet data kan for eksempel brukes ifm. årsoppgjør og revisjon.

Infrastruktur

Fotogrammetri med droner egner seg godt som landmålingsverktøy innen infrastrukturprosjekter som vegbygging, utbygging av kraftlinjer, jernbanenett og ved naturskader mm.

Her kan vi levere nøyaktige 3D modeller av terreng, ortofoto, DEM modeller og vi foretar volum- og masseberegninger.

Dette gir et rikt omfang av oversikt- og tilstandsdata.

Steinbrudd

Oppmåling i steinbrudd gjøres med jevne mellomrom. I tillegg til at man får en svært nøyaktig og detaljert modell er man med droneflyvning i stand til å utføre jobben svært sikkert og effektivt. Ved å bruke våre tjenester slipper man risikoen ved å ha landmålere som klatrer i steinhauger og nærmer seg bruddkanter.
[ess_grid alias=”landm_grid-3″]

Landbruk

Hvordan kan droner gjøre landbruket mer effektivt og miljøvennlig?

Ved å benytte seg av et nær IR eller NDVI kan man raskt få oversikt over hvilke deler av avlingen som kan ha behov for sprøyting, gjødsling eller vanning. Problemområder fremtrer som gule/røde, mens sunne planter reflekterer grønt.

KONTAKT OSS

Dusavikveien 27

4007 Stavanger

KONTAKT OSS

(+47) 90 18 21 48
post@aeroview.no

FØLG OSS