Aeroview har gleden av å kunne fortelle at Statoil har tildelt Aeroview kontrakt om å utarbeide en Operasjonsmanual (OM) for droneoperasjoner i Statoil. Statoil er kjent for å ta i bruk ny teknologi i sine operasjoner, og signaliserer med denne kontrakten at de ser potensialet i bruk av droner offshore og onshore på sine installasjoner.

Aeroview har lang fartstid innen luftfart og offshoreoperasjoner, og vil bistå Statoil med fagkompetanse i utarbeidelsen av Operasjonsmanualen med spesifikke operasjonelle prosedyrer og rådgivning rundt regelverk gitt av Luftfartstilsynet. Vi takker Statoil for tildelingen, og ser frem til et hyggelig samarbeid.

/English
Aeroview has the pleasure of announcing that Statoil has awarded Aeroview a contract for development of a company RPAS Operations Manual (OM) for drone operations. Statoil is known for implementing new technology in its operations, and indicates with this contract that they see the potential of using drones offshore and onshore on their installations.

Aeroview has long experience from aviation and offshore operations, and will assist Statoil with professional competence in the preparation of the Operations Manual with specific operational procedures and advice on regulations issued by the Civil Aviation Authority. We thank Statoil for the award, and look forward to the cooperation.