Sertifiseringer

Aeroview innehar den høyeste RPAS godkjennelsen, klasse RO3, fra Luftfartstilsynet.

 

Med RO3 godkjennelse har vi tillatelse til å utføre de fleste typer RPAS operasjoner, inkludert BLOS flyging med droner opp til 150Kg.

 

Flere av våre piloter har bakgrunn som flygere og flymekanikere, både fra sivil og militær luftfart, og innehar operative flysertifikater på bemannede fly og helikopter.

 

Våre RPAS-piloter gjennomgår et omfattende treningsprogram før de blir sertifisert i selskapet.

 

Årlig flyr hver RPAS-pilot i selskapet en LPC (Line Proficiency Check) med flygesjef. Under en LPC fokuseres det på flygeferdigheter, nødprosedyrer og flight safety relaterte holdninger. Slik sikrer vi at våre piloter er kvalifisert for et hvert oppdrag som skal utføres under krevende forhold.

 

Selskapet innehar Achilles godkjennelse og er kvalifisert for offshoreoperasjoner.

 

Aeroview er medlem av interesseorganisasjonen UAS-Norway.

Operasjonstyper

Selskapet er sertifisert for følgende hovedoperasjoner med underkategorier:

VLOS

  • Trening
  • Inspeksjon
  • Linjeinspeksjon
  • Eiendomsfoto, Land
  • Eiendomsfoto, By/tettsted
  • Filmproduksjon
  • Sensortesting/utstyrstesting
  • Landmåling og kartproduksjon
  • IR-filming
  • SAR (Search and Rescue)
  • Innendørs
  • Survey
   • Geologisk
   • Kartproduksjon
   • Miljø
   • Infrastruktur
  • Offshore inspeksjon og oppmåling
  • Forskning
   • Klima
   • Meteorologi
   • Radiomerkede dyr
  • Nattflyging
  • Flyging over folk
  • Flyging under isingsforhold
  • Dropp av payload

EVLOS

  • Trening
  • Inspeksjon
  • Linjeinspeksjon
  • Eiendomsfoto, Land
  • Eiendomsfoto, By/tettsted
  • Filmproduksjon
  • Sensortesting/utstyrstesting
  • Landmåling og kartproduksjon
  • IR-filming
  • SAR (Search and Rescue)
  • Survey
   • Geologisk
   • Kartproduksjon
   • Miljø
   • Infrastruktur
  • Offshore inspeksjon og oppmåling
  • Forskning
   • Klima
   • Meteorologi
   • Radiomerkede dyr
  • Flyging over folk
  • Flyging under isingsforhold
  • Dropp av payload

BLOS

  • Trening
  • Inspeksjon
  • Linjeinspeksjon
  • Filmproduksjon
  • Sensortesting/utstyrstesting
  • Landmåling og kartproduksjon
  • IR-filming
  • SAR (Search and Rescue)
  • Survey
   • Geologisk
   • Kartproduksjon
   • Miljø
   • Infrastruktur
  • Offshore inspeksjon og oppmåling
  • Forskning
   • Klima
   • Meteorologi
   • Radiomerkede dyr
  • Nattflyging
  • Flyging over folk
  • Flyging under IMC-forhold
  • Flyging under isingsforhold
  • Dropp av payload

sertifi2

POSTADRESSE

Alsteinsgata 9

4007 Stavanger

KONTAKT OSS

(+47) 90 18 21 48
post@aeroview.no

FØLG OSS